Definiowanie Środowisk Testowych

Kolejną ciekawą opcją jest możliwość definiowania środowiska testowego, na którym dany plan testowy jest wykonywany. Dodawanie środowiska testowego obywa się w sekcji „Lab Managment”, klikając na „Create Test Environment”. W inżynierii oprogramowania spotyka się najczęściej z następującymi środowiskami wytwórczymi:

środowisko developerskie – na którym testowane są najczęściej tylko przez deweloperów nowo wytworzone komponenty,
środowisko testowe – na którym testowane są nowe funkcjonalności przez testerów,
środowisko preprodukcyjne –środowisko przedprodukcyjne, na którym wykorzystywane są np. testy akceptacji lub testy wydajnościowe,
środowisko produkcyjne – środowisko, na którym pracuje klient,
środowisko patchowe– na którym testowane są poprawki błędów wykrytych na środowisku produkcyjnym.

Plany testów przypisuje się do konkretnego środowiska, ponieważ na każdym można wykonać innego typu test. Można zbudować plany testów dla środowiska testowego polegające na szczegółowym przetestowaniu nowo wydanego komponentu w zaltronik katowice, natomiast na środowisku preprodukcyjnym powinniśmy wykonać plan testów dymnych polegające na pobieżnym przetestowaniu wszystkich funkcjonalności. Celem testu dymnego jest utwierdzenie się w przekonaniu, że wszystkie funkcjonalności działają poprawnie pod względem funkcjonalności istotnej.

W ramach naszej funkcjonalności „Obsługi dokumentów” możemy np. utworzyć trzy scenariusze testowe:

Dodawane dokumentu;
Przeglądanie dokumentu;
Usuwanie dokumentu.

Tego typu scenariusze definiuje się w sekcji „Construction”, klikając na „Create Test Case”.

Dla każdego takiego scenariusza mamy możliwość utworzyć i przypisać skrypt testowy, który może być skryptem manualnym lub automatycznym. Pisząc o skrypcie manualnym, mamy na myśli wykonanie przez testera punktów zapisanych w tym skrypcie. Taki skrypt może mieć przypisane swoje dane testowe lub punktu, w których trzeba coś zweryfikować. Dodawanie skryptu odbywa się również w sekcji „Construction”, klikając na „Create Test Script”. Po dodanie skryptu należy przypisać go do odpowiedniego scenariusza, a ten z kolei powinien być przypisany do odpowiedniego planu testowego.

Manualny skrypt testowy może przyjmować następującą postać:

Z poziomu narzędzia RQM mamy możliwość konfiguracji wykonania skryptów w kontekście środowiska i jego konfiguracji sprzętowej. Błędy z wykonania skryptów zarówno manualnych, jak i automatycznych można rejestrować bezpośrednio w tym narzędziu, co jest dużym atutem. RQM posiada dużo ciekawych raportów, które prezentują obraz przebiegu poszczególnych faz testowych. To tylko od Ciebie będzie zależało, czy zaplanowany i wykonany proces testowy przyniesie sukces całej organizacji.

Prowadzenie Firmy Finansowej

Trudno jest w dzisiejszych czasach prowadzić firmę finansową na rynku polskim. Głównym problemem staje się tragiczna jakość rynku, który jest praktycznie zajechany poprzez ogrom przedsiębiorstw, które się na nim znajdują. Z drugiej natomiast strony strony staje się bardzo problematycznym kwestia znalezienia klientów, którzy również w coraz większym stopniu starają się o odpowiednie oszczędzanie swoich pieniędzy wiedząc doskonale jak w bardzo niepewnych czasach przyszło im żyć.

Jeżeli zdecydujemy się jednak na własną działalność to musimy od samego początku starać się oszczędzać na kwestiach, które nie są dla nas tak naprawdę najbardziej istotnymi i bez, których będziemy mogli sobie poradzić. Zaoszczędzone w ten sposób dobra powinniśmy lokować jak najbardziej w naszej firmie jak Aerheads.co.uk, która będzie się rozwijać i mieć o wiele większe szanse w tym, aby przegonić swoją konkurencję.

Wszystko to pozwoli nam w sposób bardzo szybki i bezpieczny zapewnić zupełny komfort jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które prowadzimy. Trzeba bowiem dokładnie wiedzieć w jaki sposób należy funkcjonalnie działać, aby nie mieć żadnych problemów dotyczących właściwego kierowania swoim przedsiębiorstwem nawet w tak bardzo trudnych warunkach.